LADIES EARRINGS 1/2 CT ROUND DIAMOND 10K WHITE GOLD

MIA BELLA