LADIES EARRING 1/2 CT ROUND DIAMOND 10K WHITE GOLD

FASHION EARRING